Under store mesterskap, som de Olympiske Leker, er utøverne kanskje enda mer utsatt for en økt skade- og sykdomsrisiko enn i treningsperioden. Enkelte idretter peker seg kanskje ut for å være mer utsatt.

 

Les mer om intervjuet til Lars Engebretsen i American Scientific.